Zespół

Nie oczekujesz “suchych” opinni?

Już prawie żaden Klient nie oczekuje ’suchych’ opinii prawnych czy zatwierdzenia ‘pod względem formalnym’. Produkowanie długich, niezrozumiałych opinii i sformułować bez konkretnych wniosków i rekomendacji przeszło już do lamusa.


Jaka więc jest dzisiejsza rola firmy doradczej? Wszystko zależy od konkretnej sytuacji i relacji na linii doradca – Klient. Można jednak określić obszary, które są uniwersalne dla każdej sytuacji. Dzisiejsza firma doradcza powinna spełniać kilka ról jednocześnie: załatwia formalności oraz jest zaufanym doradcą, zapewniania bezpieczeństwo oraz zarządza procesami biznesowymi.

 


Nad projektem czuwa zespół wykwalifikowanych pracowników oraz specjalistów IT.
Wspólnie pracujemy dla Twoich korzyści.

Nowoczesna firma doradcza powinna rozumieć branżę, w której działa jej Klient i wspierać go w realizacji jego celów. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie procesu doradzania Klientowi bez znajomości jego branży czy położenia się w jego sytuacji. Jak można mu skutecznie doradzać nie wiedząc czym zajmuje się na co dzień?

 


Nowoczesny doradca może razem z Klientem budować wartość jego biznesu. Stosując narzędzia z obszaru konsultingu, doradca może pomóc Klientowi i tworzyć z nim wartość. Jeśli firma chce świadczyć usługi doradcze typu premium, gdzie wysoka cena jest wynikiem jeszcze większej wartości jaką otrzymuje Klient, musi odczytywać priorytety Klienta, usuwać bariery komunikacyjne, a nawet przejmować procesy decyzyjne klienta. Zadaniem doradcy jest takie przedstawienie sytuacji aby decyzja zależała od priorytetów klienta.


Zadaniem firmy doradczej musi być budowanie wartości dla Klienta, w każdym możliwym obszarze i dawanie realnego wsparcia w drodze do sukcesu.


W LexAdvisers hołdujemy powyższym założeniom.

Osobiście to Państwu gwarantuje.

Maksymilian Siepsiak

Prezes Zarządu