Inwestycje

Innowacyjny projekt LexAdviser.pl ma na celu wdrożenie trzech komplementarnych e-usług zautomatyzowanego systemu obsługi prawnej wykorzystującego sieci neuronowe i elementy sztucznej inteligencji.

Tytuł projektu:

LexAdviser.pl – wdrożenie innowacyjnej e-usługi zautomatyzowanego systemu obsługi prawnej wykorzystującego sieci neuronowe i elementy sztucznej inteligencji.

Opis e-usługi, zasięg Projektu oraz rynek docelowy, wartość dofinansowania:

Celem projektu LexAdviser.pl jest wdrożenie trzech nowych zaawansowanych e-usług o zasięgu krajowym w obszarze usług o charakterze prawnym poprzez wykonanie i administracje serwisu internetowego pozwalającego użytkownikom na pozyskiwanie pomocy prawnej rozwiązującej ich problemy poprzez automatyczne generowanie porad prawnych oraz dokumentów prawnych wraz z dokumentacja towarzysząca zapewniając niezbędna kompleksowość obsługi klienta.

LexAdviser jest innowacyjnym projektem biznesowym mającym na celu zwiększenie dostępu do usług prawnych w Polsce.LexAdviser to innowacyjny portal pomocy prawnej, oferujący usługi o zakresie niespotykanym powszechnie w innych serwisach tego typu. LexAdviser zostanie stworzony z myślą o szerszym, łatwiejszym i przede wszystkim tańszym dostępie do usług prawnych w Polsce. Wartość dofinansowania: 70% wydatków kwalifikowanych, co stanowi kwotę 581 000,00 PLN.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi zapytaniami ofertowymi http://przetargi.lexadviser.pl

Osoba udzielająca informacji dotyczących projektu, jego dofinansowania ze środków EFRR oraz zapytań ofertowych:

Maksymilian Siepsiak – tel. kom. 501 226 713

Instytucja Pośrednicząca:
Lubelska Fundacja Rozwoju
20-601 Lublin
ul. Tomasza Zana 41
tel. 81 528-92-51